Skip to content
Zespół

Geriatra Ewelina Nesteruk

Rejestracja na wizytę
 • telefoniczna: 451 511 961
 • mailowa: rejestracja@pcmclinic.pl
 • aplikacje: ZnanyLekarz i MyDr

 
Sylwetka

W 2013 r. ukończyłam kierunek lekarski na Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Realizowałam staż zagraniczny Kitazato – Dibimed
w Walencji. Od 2021 roku jestem specjalistką w dziedzinie geriatrii. W tym samym roku uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ kontroli glikemii na zaawansowanie procesu otępiennego u osób chorych na cukrzycę typu 2”. Doświadczenie nabyłam jako embriolog w Centrum Ginekologiczno – Położniczym Kliniki Leczenia Niepłodności Genesis. Staż odbyłam w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy, a rezydenturę w Klinice Geriatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Przez wiele lat pracowałam
w różnorodnych placówkach POZ na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Jako geriatra skupiam się na problemach zdrowotnych pacjentów 60+. Zajmuję się profilaktyką, diagnozowaniem oraz leczeniem osób starszych. W ramach konsultacji geriatrycznej łączę wiele specjalizacji, aby skutecznie monitorować farmakoterapię
i uniknąć niekorzystnych skutków interakcji lekowych, czyli polipragmazji (wielolekowości). Specjalizuję się w profilaktyce i leczeniu zespołów geriatrycznych, co umożliwia kompleksową pracę nad wieloma chorobami współistniejącymi.
W ramach konsultacji zajmuję się pacjentem holistycznie, łączę dyscypliny internistyczne, takie jak kardiologia, neurologia i diabetologia z istniejącymi chorobami wynikającymi z podeszłego wieku.  Z racji specyfiki mojej profesji dysponuję większą ilością czasu dla moich pacjentów. Możliwe jest wtedy skupienie się na największych problemach danej osoby, by móc zaproponować indywidualną terapię. Priorytetem dla mnie jest poprawa funkcjonalności, a co za tym idzie jakości życia starszych pacjentów.


 
Podczas wizyty u geriatry wykonywana jest całościowa ocena geriatryczna (COG):
 1. Ocena sprawności funkcjonalnej:
  • Codzienne funkcje, takie jak poruszanie się, mycie, korzystanie
   z toalety i samodzielne spożywanie posiłków.
  • Złożone czynności, np. przygotowywanie posiłków, sprzątanie, pranie, korzystanie z telefonu, płacenie rachunków.
 2. Ocena sprawności poznawczej (funkcjonowanie układu nerwowego):
  • Pamięć, orientacja, umiejętność liczenia, planowania.
  • Umiejętności wzrokowo-przestrzenne, posługiwania się mową
   i rozumienie mowy.
  • Wykluczenie objawów otępienia lub łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych.
 3. Ocena nastroju (diagnostyka depresji):
  • Diagnoza depresji, uwzględniając różnice w objawach u osób starszych.
  • Możliwe objawy: przewlekłe dolegliwości bólowe, bezsenność, apatia, wycofanie się, utrata apetytu.
 4. Ocena stanu odżywienia:
  • Uwzględnienie ubytku tkanki mięśniowej związanej z mniejszą mobilnością.
  • Ocenianie ryzyka upadków i związanych z nimi urazów.
 5. Ocena chodu i równowagi:
  • Wstępna ocena ryzyka upadków.
  • Potrzeba użycia sprzętów medycznych (laska, chodzik/balkonik).
  • Ewentualna ocena pod kątem parkinsonizmu.
 6. Ocena sytuacji socjalno-ekonomicznej:
  • Zapewnienie niezbędnej opieki przez bliskie osoby.
  • Ocena zdolności pacjenta do finansowania leków i innych potrzeb.
  • Wspomaganie kierowaniem do placówek oferujących pomoc lub opiekę 24 godziny.
 7. Analiza przebytych chorób i chorób przewlekłych:
  • Koordynacja przyjmowanych leków.
 8. Diagnostyka chorób wieku starszego:
  • Otępienie, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu itp.

Pacjent, który ukończył 60 lat i dotychczas nie leczył się wielospecjalistycznie
raz na jakiś czas powinien odwiedzić geriatrę w celu profilaktyki chorób wieku starczego.


 
Przygotowanie do wizyty
 • Aktualna lista leków (nazwy, dawki, częstotliwość przyjmowania)
 • Wszelka dokumentacja medyczna związana z problemem  
 • Zgłoś swoją nieobecność – jeśli nie możesz przyjść na umówioną wizytę, pamiętaj by ją odwołać 

 
Certyfikaty
Powiązane strony