Skip to content
Artykuł

Centra Specjalistów

Polskie Centra Medyczne Logo

Czym są Centra Specjalistów? 

Prawie każda choroba i dolegliwość wymaga współpracy między wieloma specjalistami medycznymi. 

Powołaliśmy Centra Specjalistów, które kompleksowo zajmują się grupami chorób i dolegliwości. 

Centra Specjalistów zajmują się:

  • diagnozą, terapią, profilaktyką w ramach obszaru zainteresowania zespołu,
  • tworzeniem kompleksowych ścieżek terapeutycznych,
  • interdyscyplinarnymi konsyliami nad pacjentami wymagającymi wiedzy z różnych dziedzin medycyny,
  • weryfikacją ścieżek terapeutycznych zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi zgodnymi z Evidence-based Medicine.  

Centra Specjalistów współpracują z:

  • Zespołem Opiekunów Pacjenta – odpowiedzialnym za koordynowanie przepływu informacji między specjalistami a pacjentami,
  • Zespołem Asystentów Medycznych – odpowiedzialnym za asystę lekarzom podczas konsultacji i terapii prowadzonych w Centrach Medycznych. 

 

Centra Specjalistów