Skip to content
Artykuł

Centrum Cieśni Nadgarska, Neuropatii i Miopatii - Pracownia EMG

Centrum Cieśni Nadgarska, Neuropatii i Miopatii

Główni diagności:

Diagnostyka EMG/ENG (elektroneurografia/elektromiografia)

Fizjoterapeuci:

Leczenie ortopedyczne cieśni nadgarstka:

 
Pracownia EMG/ENG (elektromiografii/elektroneurografii)

Koordynator pracowni EMG/ENG (Bydgoszcz Babia Wieś): 

Neurolog Jan Kłopocki. 

Badania elektrofizjologiczne w naszym Centrum wykonywane są przez wykwalifikowanego technika elektromiografii (EMG) – Kamilę Kaniecką oraz przez lekarza neurologa Jana Kłopockiego.

Wszystkie badania są opisywane przez neurologa doświadczonego w interpretacji badań elektrofizjologicznych.

W zależności od potrzeb oferujemy dwie opcje przeprowadzania badań:

 • Badanie wykonywane przez technika EMG (zwykle bez obecności lekarza
  w trakcie*).
  • Badanie jest następnie opisane przez lekarza. Pacjent otrzymuje opisany wynik badania w ciągu 7 dni drogą elektroniczną.
  • Dalszą diagnostykę i korelację wyniku z badaniem klinicznym oraz badania dodatkowe przeprowadza lekarz prowadzący/nadzorujący
  • Opcja skierowana do pacjentów, którzy pozostają pod specjalistyczną opieką lekarską (np. neurolog, ortopeda, reumatolog) i otrzymali skierowanie od specjalisty ENG/EMG.
  • Wskazane jest posiadanie skierowania lub znajomość zalecanego zakresu wykonania badania.
   • Proponowany szablon skierowania dostępny jest [LINK]
    • Wyjątek stanowią badania EMG (z użyciem elektrody igłowej),gdzie badanie zawsze wykonuje lekarz np.:
     • miopatia,
     • diagnostyka zespołów korzeniowych,
     • tężyczka

*  Wyjątkiem jest badanie w kierunku choroby neuronu ruchowego (SLA), które
ze względu na istotność badania neurologicznego zawsze przeprowadzane jest
w połączeniu z konsultacją neurologiczną (obecność lekarza podczas badania).

 • Badanie wykonywane przez technika EMG w obecności lekarza neurologa
  • Oprócz badania neurofizjologicznego neurolog przeprowadza wywiad, badanie kliniczne, bezpośrednio decyduje o zakresie badania elektrofizjologicznego, a następnie je interpretacji.
  • W trakcie takiej wizyty lekarz może zasugerować dalszą diagnostykę
   lub leczenie. Pacjent może otrzymać odpowiednie skierowania, recepty, zaświadczenia.
  • Sugerowana dla pacjentów, którzy nie posiadają skierowania od innego specjalisty.

Należy pamiętać, że badania neurofizjologiczne ENG i EMG są jedynie badaniami dodatkowymi. Pomimo ich ogromnego potencjału w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych, ich interpretacja  zawsze powinna być połączona z wnikliwym badaniem klinicznym i wynikami innych badań dodatkowych (obrazowych, laboratoryjnych).

Dysponujemy nowoczesnym aparatem EMG/ENG Dantec Keypoint Focus Firmy Natus Neurology.

Badanie EMG (elektromiografia) i ENG (elektroneurografia)

to specjalistyczne metody diagnostyczne wykorzystywane w neurologii do oceny funkcji mięśni i nerwów obwodowych.

Elektromiografia (EMG): Polega na ocenie aktywności elektrycznej mięśni. Podczas badania, przez skórę wprowadza się cienkie igły-elektrody, które rejestrują aktywność elektryczną mięśni zarówno w spoczynku, jak i podczas skurczu. EMG pomaga wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu mięśni, co może wskazywać na różne schorzenia.

Elektroneurografia (ENG): Badanie to ocenia funkcjonowanie nerwów obwodowych. Przeprowadza się je poprzez stymulację nerwów za pomocą krótkich impulsów elektrycznych i mierzenie czasu, jaki impuls potrzebuje na przebycie określonego odcinka nerwu. ENG pozwala ocenić, czy nerwy przewodzą impulsy prawidłowo.

Oba badania są pomocne w diagnozowaniu wielu schorzeń neurologicznych, w tym:

 • Choroby neurodegeneracyjne: jak stwardnienie zanikowe boczne (SLA) czy choroby mięśni, np. dystrofie mięśniowe.
 • Uszkodzenia nerwów: wynikające z urazów, ucisku (np. zespół cieśni nadgarstka), neuropatie (w tym spowodowane cukrzycą).
 • Zaburzenia przewodnictwa nerwowego: jak w przypadku polineuropatii czy miastenii.
 • Choroby rdzenia kręgowego: jak np. zanik mięśni rdzeniowy.
 • Tężyczka

Badanie EMG/ENG jest bezpieczne, ale może być nieco niekomfortowe ze względu na wkłucie igieł czy stymulację elektryczną. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących badania, warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Główne przeciwwskazania lub stany wymagające szczególnej uwagi:
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi: Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia (np. hemofilia) lub ci, którzy przyjmują leki przeciwzakrzepowe, mogą być bardziej narażeni na krwawienia i siniaki po badaniu.
 • Infekcje skórne: Aktywne infekcje skórne w miejscu, gdzie ma być wprowadzona elektroda, mogą stanowić przeciwwskazanie ze względu na ryzyko rozprzestrzenienia się infekcji.
 • Obecność urządzeń elektronicznych w ciele: Pacjenci z implantowanymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak rozrusznik serca czy defibrylator, mogą wymagać specjalnych środków ostrożności, ponieważ elektryczna stymulacja nerwów może zakłócać działanie tych urządzeń.
 • Ciąża: W przypadku ciąży, zawsze należy zachować ostrożność. Chociaż nie ma bezpośrednich dowodów na szkodliwość ENG dla płodu, zaleca się rozważenie korzyści i potencjalnych ryzyk przed przeprowadzeniem badania.
 • Uczulenie na używane materiały: Rzadko, ale może wystąpić uczulenie na materiały stosowane podczas badania, np. na rodzaj użytego żelu.
Przygotowanie do wizyty
 • Aktualna lista leków (nazwy, dawki, częstotliwość przyjmowania)
 • Wszelka dokumentacja medyczna związana z problemem
 • Badania możliwe do wykonania przed wizytą:
  • EMG/ENG w zależności od podejrzanej dolegliwości. Jeśli wcześniej nie było wstępnej diagnozy sugerujemy jako pierwszą odbyć konsultację neurologiczną. 
 • Zgłoś swoją nieobecność – jeśli nie możesz przyjść na umówioną wizytę, pamiętaj by ją odwołać