Skip to content
Zespół

Neurolog Jan Kłopocki

Rejestracja na wizytę
 • telefoniczna: 451 511 961
 • mailowa: rejestracja@pcmclinic.pl
 • aplikacje: ZnanyLekarz i MyDr

 
Sylwetka

Specjalizuje się w leczeniu chorób neurologicznych. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie neurologii ukończyłem Klinice Neurochirurgii i Neurologii, Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy. Zajmuję się tam leczeniem chorych dorosłych ze wszystkimi schorzeniami neurologicznymi, wymagającymi diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych.


 

Wykonuje i opisuje badania EMG/ENG (elektromiografia/elektroneurografia) w kierunku:

 • zespołu cieśni nadgarstka
 • zespołu cieśni nerwu łokciowego
 • zespołu kanału stępu
 • porażenia nerwu strzałkowego
 • próba miasteniczna w podejrzeniach miastenii
 • próba tężyczkowa w podejrzeniach tężyczki
 • polineuropatii
 • miopatii
 • choroby neuronu ruchowego (np. stwardnienie zanikowe boczne)
 • zaburzeń splotów nerwowych
 • różnicowania bólów i innych dolegliwości z kończyn górnych i dolnych

Prowadzę pracownię EMG/ENG w Centrum Bydgoszcz Babia Wieś 20 w ramach Polskich Centrów Medycznych.

 

 
Przygotowanie do wizyty
 • Aktualna lista leków (nazwy, dawki, częstotliwość przyjmowania)
 • Wszelka dokumentacja medyczna związana z problemem
 • Badania możliwe do wykonania przed wizytą – sugerowane badania do wykonania przed wizytą wyszczególnione są na stronach:
  Centrów Specjalistów    
 • Zgłoś swoją nieobecność – jeśli nie możesz przyjść na umówioną wizytę, pamiętaj by ją odwołać 

 
Powiązane strony