Skip to content
Zespół

Hematolog Paweł Mlicki

Paweł Mlicki - ZnanyLekarz.pl
Rejestracja na wizytę

 
Sylwetka
Jestem lekarzem specjalizującym się w hematologii i obecnie odbywam szkolenie na Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, który jest częścią Toruńskiego Centrum Leczenia Szpiczaka i Amyloidozy. Ukończyłem studia na kierunku lekarskim na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Aktywnie uczestniczę w konferencjach i szkoleniach naukowych z dziedziny hematoonkologii.

W mojej codziennej pracy skupiam się głównie na leczeniu:

 • Szpiczaka plazmocytowego
 • Amyloidozy łańcuchów lekkich
 • Przewlekłej białaczce limfocytowej
 • Ostrych białaczek
 • Niedokrwistości
 • Nowotworów mieloproliferacyjnych
 • Chłoniaków
 

 


 
Przygotowanie do wizyty
 • Aktualna lista leków (nazwy, dawki, częstotliwość przyjmowania)
 • Wszelka dokumentacja medyczna związana z problemem
 • Badania możliwe do wykonania przed wizytą – sugerowane badania do wykonania przed wizytą wyszczególnione są na stronach:
  Centrów Specjalistów –> LINK 
 • Zgłoś swoją nieobecność – jeśli nie możesz przyjść na umówioną wizytę, pamiętaj by ją odwołać

 
Publikacje

1. The impact of influenza on elderly patients

   – Autorzy: Trawka Paulina*, Wilczyński Michał*, Porada Mateusz*, Nawrocka Agnieszka*, Flegiel Ewelina*, Mlicki Paweł*, Rymarska Olga*, Osiak Joanna*, Jabłońska Magdalena*, Wszelaki Patrycja*, Kędziora-Kornatowska Kornelia

   – Czasopismo: J. Educ. Health Sport, 2019, Vol. 9, nr 7, s. 303-312

   – DOI: 10.5281/zenodo.3337391

   – Afiliacja: CM UMK Bydgoszcz

 

2. Atherosclerosis as a problem in postmenopausal women

   – Autorzy: Nawrocka Agnieszka*, Mlicki Paweł*, Matulewicz Karolina*, Olszewski Bogusz*, Dorobiała Jakub*, Wyszyńska Aleksandra*, Wijata Aleksandra*, Kur Marianna*, Leśniak Zuzanna*, Lewandowska Marta*, Husejko Jakub*, Kędziora-Kornatowska Kornelia

   – Czasopismo: J. Educ. Health Sport, 2019, Vol. 9, nr 9, s. 1049-1063

   – DOI: 10.5281/zenodo.3463061

   – Afiliacja: CM UMK Bydgoszcz

 

3. Wpływ metforminy i doksorubicyny na podstawowe procesy życiowe komórek linii T24

   – Autorzy: Niewiadomski Paweł*, Mlicki Paweł*, Sikorska Sylwia*, Nawrocka Agnieszka*, Mikołajczyk Klaudia, Zielińska Wioletta, Hałas-Wiśniewska Marta, Izdebska Magdalena

   – Konferencja: BIOOPEN. VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu, 2021

   – Afiliacja: CM UMK Bydgoszcz

 

4. SARS-COV-2: therapeutic strategies in vitro: a review

   – Autorzy: Nawrocka Agnieszka*, Mlicki Paweł*, Izdebska Magdalena

   – Konferencja: National Scientific Conference Science and Young Researchers: V edition, 2021

   – ISBN: 978-83-961157-1-3

   – Afiliacja: CM UMK Bydgoszcz

 

5. Synergistic effect of metformin and doxorubicin on the metastatic potential of T24 cells

   – Autorzy: Mlicka Agnieszka*, Mlicki Paweł*, Niewiadomski Paweł*, Zielińska Wioletta, Hałas-Wiśniewska Marta, Izdebska Magdalena

   – Czasopismo: Acta Histochem., 2023, Vol. 125, nr 1, s. 1-10

   – DOI: 10.1016/j.acthis.2022.151975

   – Afiliacja: CM UMK Bydgoszcz

 

6. Polifarmakoterapia u osób starszych, część 1: problemy terapeutyczne w wybranych schorzeniach

   – Autorzy: Mlicki Paweł*, Nawrocka Agnieszka*, Stawieraj Sylwia*, Husejko Jakub*

   – Książka: Wybrane zespoły geriatryczne w ujęciu interdyscyplinarnym, 2023

   – ISBN: 978-83-231-5133-3, 978-83-231-5134-0

   – Afiliacja: CM UMK Bydgoszcz 

 


 
Powiązane strony