Skip to content
Zespół

Internista Marcin Jaskuła

Rejestracja na wizytę
  • telefoniczna: 451 511 961
  • mailowa: rejestracja@pcmclinic.pl
  • aplikacje: ZnanyLekarz i MyDr

 
Sylwetka

Posiadam aktualne uprawnienia do badań lekarskich kierowców oraz kandydatów na kierowców każdej z kategorii.

Jestem specjalistą w dziedzinie Chorób Wewnętrznych z doświadczeniem w pracy zarówno w szpitalu jak i POZ. Szkolenie specjalizacyjne ukończyłem z Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologii „Nowego Szpitala” w Świeciu oraz Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im J. Biziela w Bydgoszczy.

Mam duże doświadczenie w pracy z pacjentami z problemami kardiologicznymi, diabetologicznymi oraz nefrologicznymi. Aktualnie rozpocząłem także szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie nefrologii.      

Jestem propagatorem zdrowego żywienia. Posiadam międzynarodowy certyfikat Good Clinical Practice.


 
Przygotowanie do wizyty

Kandydat na kierowcę powinien zabrać ze sobą:

1) Dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu).
2) Okulary lub soczewki. W przypadku wady wzroku badanie odbędzie się w szkłach korekcyjnych.
3) Aparat słuchowy w przypadku osób z wadami słuchu.
4) Stare prawo jazdy, przy przedłużaniu terminu ważności.
5) Pełną dokumentację medyczną np.:

    • osoby przewlekle chorujące – zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, listę przyjmowanych leków.
    • inną ważną dokumentację medyczną (wypisy szpitalne czy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
    • W przypadku gdy badany choruje na cukrzycę lub padaczkę należy przedstawić aktualną kartę konsultacyjną od lekarza specjalisty ! (specjalny wystandaryzowany wzór karty).
  • w przypadku kierowców lub kandydatów na kierowców kategorii C,C1,D,D1,C+E oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych konieczne jest wcześniejsze wykonanie oraz udokumentowanie badania widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie (możliwe do wykonania w Poradni Okulistycznej lub Psychologicznej)

Nie wykonujemy badań lekarskich u osób skierowanych na badania w wyniku wydania decyzji administracyjnej lub wysłania informacji przez starostę, a także u osób starających się o ponowne uzyskanie prawa jazdy po jego utracie (możliwość wykonania takiego badania w WOMP).

Nie wykonujemy badań u kierowców transportu drogowego, instruktorów, egzaminatorów, instruktorów techniki jazdy oraz uczniów szkół zawodowych i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Nie wykonujemy badań lekarskich u kierowców w trybie odwoławczym.

Przed badaniem przez lekarza należy wypełnić i podpisać ankietę dotyczącą stanu zdrowia (prośba o przybycie i uzupełnienie ankiety na 10-15 min przed badaniem)

W trakcie badania będzie badany poziom glikemii, w związku z tym należy zgłosić się na badanie na czczo lub po 3-4h poście.


 
Certyfikat
Powiązane strony