Skip to content
Zespół

Neuropsycholog Bartosz Wiszniewski

Rejestracja na wizytę
  • telefoniczna: 451 511 961
  • mailowa: rejestracja@pcmclinic.pl
  • aplikacje: ZnanyLekarz i MyDr

 
Sylwetka

Magister psychologii o specjalności psycholog kliniczny, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Pracuje jako neuropsycholog, zajmując się głównie diagnozą oraz terapią neuropsychologiczną. Swoje doświadczenie w pracy z pacjentami neurologicznymi zebrałem pracując na oddziałach rehabilitacji neurologicznej oraz neurologii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, jak również w ośrodkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych.

Celem diagnozy neuropsychologicznej jest zdefiniowanie typu deficytów (np. wariantu choroby Alzheimera) doświadczanych przez chorego. Dzięki odpowiedniej diagnostyce jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni plan leczenie opierający się na farmakoterapii oraz terapii neuropsychologicznej.

Najczęstszymi pacjentami w gabinecie neuropsychologa są osoby, które zostały skierowane na takie badanie przez specjalistę: neurologa, psychiatrę, internistę, lekarza rodzinnego. Powodem skierowania na badanie jest pojawienie się pierwszych trudności poznawczych takich jak: trudności z pamięcią i koncentracją uwagi, trudności przestrzenno-wzrokowe, trudności językowe. Neuropsycholog za pomocą odpowiednich narzędzi jest w stanie określić rodzaj i stopień występujących problemów. Badanie neuropsychologiczne można również wykonać bez wskazań lekarza, w przypadku samodzielnego wykrycia zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu własnej osoby bądź osób z najbliższego otoczenia.
Diagnozę neuropsychologiczną przeprowadza się w przypadku: udarów mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych, zatruć tlenkiem węgla, stłuczenia mózgu, zapalenia opon mózgowych, krwiaka mózgu, chorób neurodegeneracyjnych m.in. choroby Alzheimer, Parkinsona, cukrzycy, chorób nerek.

W diagnozie neuropsychologicznej analizie poddaje się następujące procesy: uwaga, funkcje wykonawcze m.in. umiejętność planowania, myślenia, pamięci, umiejętności językowych, zdolności przestrzenno-wzrokowych, umiejętności motorycznych, motywacji oraz funkcji społeczno-emocjonalnych.


 
Szczególne zainteresowania

Do głównych obszarów moich zainteresowań należy diagnostyk wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych tj. choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, innych atypowych chorób otępiennych. Wczesna diagnostyka w przypadku tych chorób jest bardzo ważna, ze względu na możliwość wprowadzenia wczesnego leczenia, które pozwoli pacjentowi w sposób godny przeżyć kolejne lata swojego życia. Co więcej, wczesne wykrycie choroby w istotny sposób może wydłużyć życie pacjenta.


 
Przygotowanie do wizyty

Na badanie neuropsychologiczne należy zabrać
 • Całą posiadaną dokumentację medyczną
 • Listę, oraz dawkowanie aktualnych leków
 • Okulary, oraz aparat słuchowy
 •
Zgłoś swoją nieobecność – jeśli nie możesz przyjść na umówioną wizytę, pamiętaj, aby ją odwołać.


 
Certyfikaty
Powiązane strony