Skip to content
Zespół

Neuropsycholog Bartosz Wiszniewski

Rejestracja na wizytę
 • telefoniczna: 451 511 961
 • mailowa: rejestracja@pcmclinic.pl
 • aplikacje: ZnanyLekarz i MyDr

 
Sylwetka

Magister psychologii o specjalności psycholog kliniczny, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Pracuje jako psycholog, zajmując się głównie badaniem oraz terapią neuropsychologiczną. Doświadczenie w pracy z pacjentami neurologicznymi zdobyłem pracując na oddziałach rehabilitacji neurologicznej oraz neurologii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, jak również w ośrodkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych.

Celem badania neuropsychologicznego jest zdefiniowanie typu deficytów (np. wariantu choroby Alzheimera) doświadczanych przez chorego. Dzięki odpowiedniemu badaniu jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni plan leczenie opierający się na farmakoterapii (określanej przez lekarza) oraz terapii neuropsychologicznej.

Pacjentami udającymi się na badanie neuropsychologiczne są osoby, które zostały skierowane na takie badanie przez specjalistę: neurologa, psychiatrę, internistę, lekarza rodzinnego. Powodem skierowania jest pojawienie się pierwszych trudności poznawczych: trudności z pamięcią i koncentracją uwagi, trudności przestrzenno-wzrokowe, trudności językowe. Specjalista za pomocą odpowiednich narzędzi jest w stanie określić rodzaj i stopień występujących problemów. Badanie neuropsychologiczne można również wykonać bez wskazań lekarza, w przypadku samodzielnego (bądź przy pomocy osób bliskich) wykrycia zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu własnej osoby. Badanie neuropsychologiczne przeprowadza się w przypadku: udarów mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych, zatruć tlenkiem węgla, stłuczenia mózgu, zapalenia opon mózgowych, krwiaka mózgu, chorób neurodegeneracyjnych m.in. choroby Alzheimer, Parkinsona, cukrzycy, chorób nerek.


 
Szczególne zainteresowania

Do głównych obszarów moich zainteresowań należy, wykrycie wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych tj. choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, innych atypowych chorób otępiennych. Interwencja medyczna w odpowiednim czasie w przypadku tych chorób jest bardzo ważna, ze względu na możliwość wprowadzenia odpowiedniego leczenia, które pozwoli pacjentowi w sposób godny przeżyć kolejne lata swojego życia. Co więcej, wczesne wykrycie choroby w istotny sposób może wydłużyć życie pacjenta.


 
Konsultacja psychologiczna

Umów się na konsultacje psychologiczną jeśli:

 • odczuwasz objawy depresji (m.in. obniżony nastrój, utratę zainteresowań
  i zdolności do odczuwania przyjemności, zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości i zmniejszenia aktywności)
 • chciałbyś podjąć pracę nad relacjami interpersonalnymi czujesz, że twoja samoocena jest obniżona
 • chciałbyś poprawić swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • chciałbyś pracować nad swoim rozwojem osobistym
 • w twoich myślach pojawia się temat samobójstwa bądź okaleczania
 • odczuwasz nadmierny lęk (boisz się ludzi bądź konkretnej sytuacji, miewasz ataki paniki, nachodzą cię natrętne myśli, nie możesz poradzić sobie z jakąś sytuacją z przeszłości)
 • przechodzisz kryzys/trudności związany z żałobą, problemami w domu bądź
  w pracy, chorobą, zmianą życiową
 • chciałbyś popracować nad swoim dobrostanem psychicznym
 • nie radzisz sobie z używkami i szukasz pomocy

 
Konsultacja neuropsychologiczna

Umów się na konsultacje neuropsychologiczną jeśli:

 • czujesz, że w ostatnim czasie twój proces myślowy uległ pogorszeniu (zaburzenia pamięci, trudności językowe, trudności z orientacją przestrzenno-wzrokową, trudności w planowaniu codziennych zajęć)
 • widzisz, że ktoś z twoich najbliższych nie radzi sobie z załatwianiem spraw codziennych (problemy z pamięcią i innymi funkcjami poznawczymi) bądź jego osobowość się zmieniła
 • miałeś uraz głowy i chcesz przeprowadzić kontrolne badania funkcji poznawczych
 • lekarz neurolog bądź psychiatra skierował cię na badanie neuropsychologiczne
 • chciałbyś uzyskać informacje, jak opiekować się osobą, która choruje
  na otępienie
 • miewasz zaburzenia snu bądź łaknienia

 
Przygotowanie do badania neuropsychologicznego oraz jego przebieg

Na badanie neuropsychologiczne należy zabrać:
• Całą posiadaną dokumentację medyczną
• Listę, oraz dawkowanie aktualnych leków
• Okulary, oraz aparat słuchowy
Zgłoś swoją nieobecność – jeśli nie możesz przyjść na umówioną wizytę, pamiętaj, aby ją odwołać.


 
Certyfikaty
Powiązane strony